top of page

ANBI status

Statutaire Naam:

Stichting Theatre Hotel Courage
 

RSIN of fiscaal nummer:815118880

Postadres:

Admiralengracht 119-G,
1057 EV te Amsterdam

 

Telefoon:

020 - 7722340

 

Website:
www.troupecourage.com

 

Algemeen mailadres:

info@troupecourage.com

 

Doelstelling:

Stichting Theatre Hotel Courage heeft ten doel het (doen) bevorderen van persoonlijke, maatschappelijke en wereldomvattende participatie en educatie in theater, geïnspireerd op de 'Courage speelstijl'; onder andere door het verzamelen van verhalen uit de eerste hand van mensen vanuit allerlei maatschappelijke, sociale en culturele achtergronden, in binnen- en buitenland; het (doen) bevorderen van maatschappelijke, sociale en culturele verbinding, en al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

Beleidsplan:

Zie bijlage beleidsplan. Klik hier.

 

Bestuurssamenstelling:
Femke Rotteveel (Voorzitter)

Sander Allegro ( Secretaris)

Hugo Keuzenkamp (Penningmeester)

 

Beloningsbeleid bestuur:

Het bestuur ontvangt geen vergoeding of vacatiegeld.

Financiële verantwoording:

Jaarrekening 2022

Jaarrekening 2021

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2017

bottom of page